Bedrijfsstrategie

Waarom modern werkgeverschap steeds populairder wordt

20/08/2022
Door Huis van Talent
modern-werkgeverschap

Modern werkgeverschap

Modern werkgeverschap is een hot topic. Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar een nieuwe manier om hun werkgeverschap in te vullen. Dat is ook hard nodig. In een klimaat waarin het aantal vacatures het aantal werkzoekenden ruimschoots overstijgt. Werkgevers zijn, meer dan ooit, genoodzaakt, om zich te onderscheiden van concurrenten. Opgeteld bij het feit dat werknemers secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker zijn gaan vinden, is het van belang om mee te bewegen met deze ontwikkeling.

Wat is modern werkgeverschap?

Bij modern werkgeverschap staan niet de eisen van de werkgever, maar de wensen van de werknemer centraal. Op welke manier kan de werkgever het werkgeluk van een werknemer faciliteren? Dit vraagt om veel flexibiliteit van een werkgever. Dat kan, zeker als deze manier van werken nog niet is geïmplementeerd, wat extra tijd kosten, maar het levert ook veel op: werknemers die loyaal zijn aan het bedrijf, en die ook op de lange termijn mogelijkheden zien om zich te blijven ontplooien. Dat is, zeker in een markt waarin jophoppen verleidelijk is, een zeer wenselijke uitkomst voor een werkgever.

Bij modern werkgeverschap staan niet de eisen van de werkgever, maar de wensen van de werknemer centraal.

Voorbeelden van modern werkgeverschap

Modern werkgeverschap wordt steeds meer toegepast. Niet alleen bedrijven, maar ook overheden gaan er mee aan de slag. De Gemeente Den Haag bijvoorbeeld, heeft het modern werkgeverschap tot norm verheven. In een interview vertelde projectleider Michael van Zant wat modern werkgeverschap volgens hem betekent: “Modern Werkgeverschap gaat over heel veel, maar als je het aan mij vraagt gaat het over de medewerker centraal stellen en eigen regie leggen bij de medewerker.” De gemeente stimuleert werknemers om open in gesprek te gaan over hoe ze hun werk het liefste willen invullen en wat daarvoor nodig is. Ze worden uitgedaagd om samen een pad uit te stippelen dat ervoor zorgt ze plezier in hun werk hebben en houden.

Modern werkgeverschap gaat uit van samenwerking

Een directieve manier van leidinggeven past niet bij modern werkgeverschap. Gelijkwaardigheid is een belangrijke factor voor deze manier van werkgeverschap. Werknemer en werkgever nemen samen de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van een werknemer. Dit betekent dat de werknemer ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om het gesprek aan te gaan over zaken die hem of haar dwarszitten of belemmeren bij het uitoefenen van het werk.

Ook op het gebied va carrièreplanning en vorm en inhoud geven aan een functie wordt er van een werknemer een proactieve houding verwacht. Bij modern werkgeverschap is er altijd sprake van co-creatie: samen creëer je de perfecte voorwaarden die het mogelijk maken om de kwaliteiten van een medewerker tot bloei te laten komen. Er is geen one-size-fits-all-strategie: er wordt gekeken naar dat wat het meest passend is voor het individu. Dat kan gaan om kleine veranderingen, zoals thuiswerken, maar ook om een nieuwe invulling van een functie.

Modern werkgeverschap als middel tegen verzuim

Modern werkgeverschap is niet alleen een belangrijk middel om jobhoppen te voorkomen, het kan ook bijdragen aan het omlaag brengen van het verzuim. Door werknemers autonomie te geven en regie over hun functie en carrière, zullen ze minder stress ervaren en is de kans dat ze uitvallen ook kleiner. Als mensen ruimte ervaren, komt dat vaak ook ten goede aan hun creativiteit. Modern werkgeverschap maakt van de werknemers ondernemers, die zelfstandig kunnen opereren.