Bedrijfsstrategie, Talent vinden

Oudere werknemers op de werkvloer: de voor- en nadelen

20/01/2023
Door bramjan
oudere-werknemers
oudere-werknemers-op-de-werkvloer

De krapte op de arbeidsmarkt heeft begin 2022 records gebroken. Werkgevers zoeken gestaag naar oplossingen. Eén oplossing is om oudere werknemers in te zetten: vijftigplussers, maar ook 65-plussers. Toch zitten veel ouderen nog steeds nodeloos op de bank, terwijl ze wel willen werken. In dit artikel leggen wij de voor- en nadelen uit van ouderen op de werkvloer. 

oudere-werknemer-voordelen-nadelen

De beroepsbevolking vergrijst in een rap tempo

In 1990 maakten 65-plussers ruim dertien procent van de bevolking uit. Ruim dertig jaar later is dat al twintig procent. Deze trend zet zich volgens het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) de komende decennia door.

‘Werk geeft je zin en een doel, zonder werk is het leven leeg’, aldus de Britse natuurkundige Stephen Hawking. Ouderen kunnen met hun kennis en ervaring nog steeds een waardevolle bijdrage leveren. Uit onderzoek van Indeed blijkt dat 38 procent van de werkende vijftigplussers verwacht het vanwege de mogelijke economische crisis zwaar te krijgen. Ruim 30 procent denkt zelfs dat ze hun baan eerder verliezen dan jongere collega’s. Met het zicht op de oplopende vergrijzing kunnen werkgevers juist oudere werknemers inzetten. Maar wat zijn de voor- en nadelen van de inhuur van oudere werknemers?

De voordelen van oudere werknemers

Het in dienst nemen van een oudere werknemer levert de volgende voordelen op:

Kennis en expertise. Met een oudere werknemer in je organisatie gaat de kennis en expertise die ze hebben opgebouwd niet verloren. Kijk naar de motivatie van een oudere werknemer. Laat hem of haar op zijn plek doorwerken en anderen motiveren. Ook kan de werknemer bijvoorbeeld als coach worden ingezet voor de jongere generatie. Zo kan kennis worden overgedragen.

Loyaliteit. Ouderen zijn minder snel geneigd om te jobhoppen. Waar jongere werknemers het vaak na twee jaar gezien hebben bij een bedrijf, zijn oudere werknemers loyaler en blijven langer aan het bedrijf gebonden.

Financiële voordelen. De inzet van een oudere werknemer heeft voor beide partijen voordelen. Als werkgever ben je niet gebonden aan het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Ook hoef je bij iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt maar dertien weken loon door te betalen bij ziekte in plaats van twee jaar. Daarnaast hoef je voor de  AOW-er geen sociale premies meer af te dragen. Voor de werknemer betekent dit alleen dat hij niet verzekerd is tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook gaan de bijverdiensten niet ten koste van zijn pensioen. Het inkomen uit werk heeft geen invloed voor de AOW-uitkering of aanvullend pensioen dat in eerdere jaren is opgebouwd. Ten slotte, gelden er voor AOW-ers speciale tarieven bij de loonheffingskorting. En komen ouderen in aanmerking voor een ouderenkorting.

De nadelen van oudere werknemers

Het in dienst nemen van een oudere werknemer gaat soms gepaard met enkele risico’s:

Ziekte en arbeidsongeschiktheid. De meest voor de hand liggende risico’s zijn de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever moet je het loon doorbetalen bij ziekte en zorgdragen voor re-integratie. Daarnaast ben je gebonden aan de wet- en regelgeving. Wil je een AOWer ontslaan? Dan geldt een opzegtermijn van één maand tenzij iemand na het bereiken van de AOW leeftijd in dienst is gekomen. Dan heb je een ontslagvergunning nodig van het CWI of moet je de overeenkomst door de kantonrechter laten ontbinden.

Bedrijfscontinuïteit. Hoelang kan een oudere werknemer doorwerken? Willen ze hun kennis bijspijkeren? In Nederland worden ouderen vaker niet langer in dienst gehouden. Het vooroordeel heerst dat oudere werknemers minder actief en flexibel zijn. Ook zij moeten leren en veranderen. Met een jongere werknemer kunnen organisaties langer vooruit en doelmatig werken aan het succes van het bedrijf.

Ouderen inzetten op de werkvloer brengt overwegend voordelen met zich mee. Het is een goede aanvulling voor de krapte op de arbeidsmarkt. Toch is het slim om wel met aandacht te kijken naar de ‘nieuwe’ medewerkers. Let op hun persoonlijke motivatie en ontwikkeling om zo eventuele uitval te voorkomen dat je hen voor langere tijd inzetbaar kunt houden.