Talent ontwikkelen

Werkdruk IT-professionals staat talentontwikkeling in de weg

13/09/2021
Door Huis van Talent
hans-van-der-spek
Interview met Hans van der Spek
Manager kenniscentrum HCM bij organisatieadviesbureau Berenschot
Exhausted young businessman at work
itengeneer

IT-professionals en de krappe arbeidsmarkt

De vraag naar IT-professionals is onverminderd hoog en met de steeds verder gaande digitalisering van de maatschappij zal die vraag alleen maar toenemen. Onderzoek van AG Connect en Berenschot wijst uit dat IT-professionals niet alleen profiteren van ‘hun’ krappe arbeidsmarkt maar deze óók als een last ervaren. Ze worden continu benaderd door recruiters en ervaren een hoge werkdruk, waardoor de talentontwikkeling van deze groep onder druk staat.

Werkdruk bij IT’ers

Hoewel werkdruk een moeilijk te meten fenomeen is, is er natuurlijk wel iets aan de hand als een groot deel van de IT’ers aangeeft dat de werkdruk (te) hoog is. “Het ervaren van werkdruk heeft vaak te maken met een gebrek aan controle”, zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij organisatieadviesbureau Berenschot en in die hoedanigheid specialist op het snijvlak van Finance, ICT en HR. “Veel IT’ers hebben het gevoel dat ze geleefd worden en onvoldoende grip hebben op hun eigen planning. Het gevolg daarvan is ook dat ze geen tijd of energie hebben om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Terwijl dat wel hard nodig én belangrijk is voor zowel de IT-professional zelf als de werkgever.”

 

Talentontwikkeling onder druk

Uit het jaarlijks terugkerende HR-Trendonderzoek, een ander onderzoek, dat Berenschot uitvoert in opdracht van Performa Uitgeverij, blijkt dat organisaties steeds vaker inzetten op behouden en ontwikkelen van bestaande medewerkers.

“Zelfs meer dan op het werven van nieuwe mensen”, zegt Van der Spek. “Uit het onderzoek met AG Connect blijkt echter dat één op de vijf respondenten ontevreden is over de tijd die beschikbaar wordt gesteld om zichzelf te ontwikkelen. Maar liefst 30 procent van de respondenten vindt dat de organisatie hen onvoldoende stimuleert zich verder te ontwikkelen. In die discrepantie ligt een belangrijke uitdaging. Omdat de technologische ontwikkelingen in de IT razendsnel gaan, is het belangrijk dat IT-professionals zich blijven ontwikkelen. Organisaties moeten daar scherp op sturen en goed nadenken welke vaardigheden en competenties er in de toekomst nodig zijn.”

“Het idee dat je als IT-professional gebeiteld zit en een baan voor het leven hebt, is echt een illusie”, vervolgt van der Spek. “Als treffend voorbeeld noem ik altijd de functie van netwerkbeheerder in de herinnering. Jaren geleden was dat echt één van de veel gevraagde functies binnen de IT, maar tegenwoordig bestaat deze functie amper nog omdat vrijwel alle werkzaamheden van de netwerkbeheerder geautomatiseerd zijn.”

“Veel IT’ers hebben het gevoel dat ze geleefd worden en onvoldoende grip hebben op hun eigen planning. Hierdoor hebben ze geen tijd of energie om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Terwijl dat wel hard nodig én belangrijk is voor zowel de IT-professional zelf als de werkgever.”
Hans van der Spek, Manager kenniscentrum HCM bij organisatieadviesbureau Berenschot

Beeldvorming

Volgens Van der Spek speelt de manier waarop een bedrijf zich presenteert aan IT-professionals (zowel binnen als buiten de eigen organisatie) een grote rol in de manier waarop deze groep hun werk ervaart. “Laat daarom zien dat het werk dat iemand doet relevant is en dat zij op cruciale onderdelen in het bedrijfsproces een vitale rol spelen. Waardering draagt bij aan het werkplezier en kan ook voor een deel het gevoel van werkdruk wegnemen.”

Beeldvorming rondom organisaties speelt ook een grote rol bij de werving van IT-professionals. Volgens het HR-Trendonderzoek heeft het Openbaar Bestuur als sector veruit de meeste moeite om IT-professionals aan te trekken. Van der Spek: “Neem de Waterschappen: ik zag laatst een vacature-uiting voorbij komen met een muskusratvanger als eye catcher. Dat spreekt toch niet tot de verbeelding van een IT’er? Vertel liever het verhaal dat je door middel van het opstellen van rekenmodellen risico’s op overstromingen kunt voorspellen en daarmee wellicht voorkomen; helaas een actueel thema. Dan laat je zien dat iemand met zijn of haar kennis een nuttige bijdrage kan leveren aan de maatschappij.”

Thuiswerken als kans

Van der Spek ziet sowieso nog wel verbeterpotentieel wat betreft de arbeidsmarktcommunicatie richting IT-professionals. “Het valt me op dat in de meeste vacatures níéts wordt gezegd over het beleid ten aanzien van thuiswerken. Toch een groot thema op dit moment. Door duidelijk te communiceren over wat wel of niet mogelijk is, kun je geschikte kandidaten die verder weg wonen wellicht overtuigen om toch voor jou te komen werken. Uit het HR-Trendonderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat de arbeidsmarktregio’s Rivierenland, IJsselvechtstreek en Achterhoek bij de koplopers behoren als het gaat om de regio’s waar organisaties problemen ervaren om IT-vacatures vervuld te krijgen. Door duidelijk te communiceren welk beleid je voert ten aanzien van het hybride werken, kunnen organisaties het deel van de werkdruk dat veroorzaakt wordt door onderbezetting mogelijk wegnemen bij hun huidige IT-professionals.”