Talent ontwikkelen

De skills gap verkleinen op de arbeidsmarkt

10/11/2021
Door pixelfarm
skills-gap-arbeidsmarkt

Wat is de skills gap?

De skills gap of vaardigheidskloof is een kloof tussen de vaardigheden die een werknemer heeft en de vaardigheden die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft om een taak goed uit te voeren. De skills gap varieert afhankelijk van de baan in kwestie en de soorten vaardigheden die voor de baan vereist zijn. De vaardigheidskloof verkleinen is een essentieel onderdeel van Talent Management.

Dichten van de skills gap met les en ontwikkelingstrainingen

De arbeidsmarkt is continu in ontwikkeling. De uitdaging om de skills gap oftewel de vaardighedenkloof te dichten is mede door de coronapandemie verder vergroot. Zowel werkenden als werkzoekenden dienen hun kennis bij te spijkeren om veerkrachtig te blijven. Dit voor de doorlopende en digitale veranderingen op werkgebied. Louis Spaninks is de directeur van de Stichting Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Volgens Louis is de stichting de helpende hand om de skills gap te verkleinen en ICT-talent in verschillende sectoren aan het werk te krijgen.

Duurzame inzetbaarheid en doorstroom

In de jaren tachtig rolde Spaninks per toeval in de wereld van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Dagelijks houdt hij zich bezig met de instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid van werknemers in ICT-functies binnen verschillende sectoren. Het O&O fonds doet dit door creatieve initiatieven te combineren met digitale tools voor het stimuleren van werkgelegenheid en omscholing. Spaninks: “We hebben de afgelopen jaren al vele projecten succesvol opgezet waar we ruim 320.000 mensen hebben bijgeschoold. We richten ons nu op de kerndoelstellingen van een O&O fonds, waarbij we onder meer samenwerken met “NL digital” en subsidieregelingen als “NL Leert Door” om werkzoekenden aan het werk te helpen en werkenden bij te scholen.”

"Met pr-eDICT schetst CA-ICT een breder beeld van de markt, omdat de tool kijkt naar álle plekken waar IT’ers werkzaam zijn.”
Louis Spaninks, directeur van de stichting CA-ICT

Skills gap

De arbeidsmarkt verandert razendsnel en organisaties dienen snel in te spelen op de technologische veranderingen. Voor zowel werkenden als werkzoekenden ontstaat een kloof tussen wat werkgevers willen of verwachten en wat mensen daadwerkelijk aan (kern) vaardigheden bezitten. “Traditionele beroepen verdwijnen langzaamaan. Maar er is ook een enorm scheve man-vrouw verhouding binnen de verschillende IT-functies, waarbij beeldvorming een grote rol speelt. Neem bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): veel meisjes kiezen vaak een administratieve of secretariële opleiding want ICT heeft nog steeds een mannelijk imago, terwijl door de huidige digitalisering er straks geen werk meer voor ze is. Desnoods combineer je de verschillende opleidingen met IT, of zorg dat ICT deel uitmaakt van alle opleidingen Je geeft ze dan in ieder geval digitale skills mee, zodat ze uiteindelijk in de steeds verder digitaliserende economie werk kunnen vinden,” legt Spaninks uit.

IT markt geanalyseerd

De IT-sector heeft door de digitalisering andere sectoren beïnvloed: IT is nu óveral. “In de afgelopen jaren hebben we dan ook fors geïnvesteerd om verschillende bedrijven goed in kaart te brengen. Meestal worden de SBI-codes (Standaard Bedrijfs Indeling) van het CBS gehanteerd, maar dan mis je ontzettend veel,” zegt Spaninks. “Daarom hebben we pr-eDICT ontwikkeld: het Expertisecentrum digitalisering ICT. Zo geven we antwoorden op vragen als: wat is een IT’er? Wat is een IT-opleiding? Wat is een IT-bedrijf? In welke sector zit IT?’’ Met pr-eDICT schetst CA-ICT een breder beeld van de markt, omdat de tool kijkt naar álle plekken waar IT’ers werkzaam zijn.”

De arbeidsmarkt verandert razendsnel en organisaties dienen snel in te spelen op de technologische veranderingen. Voor zowel werkenden als werkzoekenden ontstaat een kloof tussen wat werkgevers willen of verwachten en wat mensen daadwerkelijk aan (kern) vaardigheden bezitten.

Digitaal maatwerk

Hoe krijg je dan de vele werkzoekenden, maar ook werkenden, aan het (juíste) werk? Spaninks: “Het CA-ICT werkt onder meer met de regeling NL Leert Door sectoraal maatwerk. Het is een project dat zich richt op zowel werkenden als zelfstandigen. Zo ondersteunen we hen voor het behouden van hun werk, maar ook in het vinden van ander werk of het inspireren van een vervolgstap. Ondanks de coronapandemie was er ontzettend veel animo voor de verschillende IT-opleidingen. Er zijn veel mensen die denken ‘nou, zo’n IT-opleiding is toch wel handig.’ Diversiteit binnen de IT-sector juicht Spaninks dan ook toe. “Het gaat tegenwoordig ook om teamwork en diversiteit aan gedachten oftewel het buiten de kaders denken. Een IT’er die alleen maar IT kan, dat is niet waar organisaties nog op zitten te wachten. Je hebt mensen nodig die snappen wat voor impact de digitalisering heeft op de hele context waarin je werk plaatsvindt,” aldus Spaninks.

Skills gap training

Hoe kunnen leidinggevenden dan de skills gap binnen de organisatie verkleinen? “Als organisatie moet je goed in kaart brengen wat de competenties zijn van de mensen die je in huis hebt. Wanneer je dagelijks samenwerkt weet je waar de sterktes en zwaktes zitten. Het is dan vooral de kunst om je medewerkers zich daarin te laten ontwikkelen waar kansen voor hen liggen. Neem ze mee in het proces en stimuleer dat ze investeren in zichzelf. We hebben het vaak over ‘een leven lang ontwikkelen’, maar dat doen we niet, ” zegt Spaninks.

Stimulering ArbeidsmarktPositie

Vanaf 1 maart 2022 is STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. Mensen kunnen gebruik maken van het STAP-budget voor scholing en ontwikkeling en maximaal € 1.000 euro aanvragen. Spaninks: “Er is 200 miljoen per jaar beschikbaar voor de komende 4 jaar, zo kunnen 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op het scholingsbudget. Als je als organisatie de mogelijkheid hebt om je medewerkers te helpen: investeer dan. Zo kun je je mensen een stap in de goede richting laten zetten. Ik heb in de praktijk gezien dat het een enorme eye-opener is wanneer mensen deze kansen pakken en zichzelf écht gaan ontwikkelen.”

Louis Spaninks

Louis Spaninks is directeur van de Stichting CA-ICT. Hij werkt sinds 1996 aan de instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid van mensen in verschillende ICT-functies in verschillende sectoren.