Bedrijfsstrategie

‘We werken naar een integrale oplossing voor personeelsbeleid’

10/09/2021
Door Huis van Talent
casper-zoetekouw-philips
Interview met Casper Zoetekouw
Global Category Leader External Workforce & HR Services bij Philips
Building a strong team, Wooden blocks with people icon on pink background, Human resources and management concept.
philips-logo

‘We werken naar een integrale oplossing voor personeelsbeleid’

Als Category Leader Contingent Labor & HR Services bij Philips was Casper Zoetekouw in Nederland een van de eersten die een ‘managed service provider’ introduceerde. 10 jaar later leidt hij Philips naar de volgende stap op personeelsgebied.

Ter introductie: je bent bij Philips wereldwijd verantwoordelijk voor de ‘contigent workforce’. Wat houdt dat precies in?

‘Het is eigenlijk een chique term voor wat ook wel de totale externe workforce wordt genoemd, simpel gezegd iedereen die niet op de payroll van het bedrijf staat. Dat zijn uitzendkrachten, contractors, freelancers en alle werknemers die in een statement of work actief zijn.

Hoe was de situatie bij Philips toen jij daar in 2004 begon?

‘De externe workforce had een sterk gedecentraliseerde leveranciersbasis, gefragmenteerd binnen allerlei Philips onderdelen, met verschillende kwaliteitsbeoordelingen en uiteenlopende prijsstellingen. Ik wilde door middel van consolidatie doorgroeien naar voorkeursleveranciers, met solide centrale contracten en specifieke ‘service level agreements’ per Philips onderdeel, en een ‘master vendorship’ voor uitzendkrachten. Van daaruit hebben we gewerkt naar een neutrale ‘managed service provider’ binnen het bedrijf. Deze stuurt het totale inhuurschap aan, van aanvraag tot betaling, en houdt toezicht op alle leveranciers.’

Waarom wilde je daar naartoe werken?

‘Zo’n managed service provider, of MSP, past binnen een lean organisatie met gestroomlijnde processen. Je kunt er je leveranciersbeheer aan de hand van KPI’s mee monitoren en verbeteren. Het heeft de gesprekken met onze leveranciers sterk gerationaliseerd, aangezien we aan de hand van cijfers kunnen aantonen hoe ze functioneren. Daarnaast houdt de MSP als een soort gatekeeper toezicht op de processen rond aankoop en inhuur, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving. De MSP is verantwoordelijk voor alle personeelsinkoop en HR, waarmee je kosten bespaart en het talent bij alle leveranciers kent.’

Hoe heb je die overgang naar een MSP aangepakt?

‘Het begrip was relatief nieuw in Nederland en kwam overgewaaid uit de Verenigde Staten. Bij de implementatie liepen we vooral tegen interne weerstand aan. We moesten overtuigen en motiveren, zorgen dat iedereen daadwerkelijk vanuit de MSP ging afnemen. Hiertoe was het belangrijk dat we voor elke Philips business, markt en functies, duidelijk maakten wat de specifieke voordelen voor hun waren. Ook voor de leveranciers was het een nieuw programma, dus voor hen hebben we onboardingsprogramma’s ingericht.’

'Ik wilde door middel van consolidatie doorgroeien naar voorkeursleveranciers, met solide centrale contracten en specifieke ‘service level agreements’ per Philips onderdeel, en een ‘master vendorship’ voor uitzendkrachten.'
Casper Zoetekouw, Global Category Leader External Workforce & HR Services bij Philips

Waarom is het nu tijd voor een volgende stap?

‘De traditionele workforce-silo’s zijn achterhaald. We willen de toegang tot vaardigheden exponentieel uitbreiden, onze personeelsuitgaven holistisch beheren en zorgen voor een hogere return-on-investment. Daarom werken we naar een totaaloplossing, een ‘integral workforce management’. We gaan alle personeelsopties integraal bekijken. Het startpunt is niet meer: we hebben een uitzendkracht of vaste kracht nodig. In plaats daarvan komt er één loket waar je de werkvraag neerlegt. Zij beoordelen wat de beste oplossing is: tijdelijk, vast, automatisering, on-/off shoring of outsourcing. Wat mij betreft is dit het eindstadium van mijn workforce-strategie, maar het beginstadium van hoe wij binnen Philips met alle relevante functies, dat wil zeggen HR/TA, Finance, operations en inkoop gezamenlijk bepalen hoe werk het best ingevuld kan worden.’

Welke voordelen denk je met deze totaaloplossing te behalen?

‘Bij Philips proberen we bij alles wat we doen blijvend waarde toe te voegen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Value up, cost down. We denken niet meer in

op zichzelf staande besparings-targets voor de externe workforce, maar kijken naar de totale personeelsuitgaven en welk percentage dat is van onze revenue. Deze integrale benadering van de workforce maakt dit mogelijk. Het zorgt voor nog meer transparantie en daarmee concurrentievoordeel.’

Hoe ver zijn jullie met de implementatie van deze integrale benadering?

‘We bevinden ons er nu middenin. Op dit moment zijn we bezig met de strategische en organisatorische capaciteitsopbouw. Dit is een wereldwijde verandering, die overal moet landen. Daarvoor zijn de juiste mensen, processen en systemen nodig. Ook de MSP moet naadloos inschuiven in deze totaaloplossing. Er is nog genoeg te doen, dus Philips kan hier de komende tien jaar mee verder.’